Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Έκθεση πεπραγμένων επιμορφωτικών ημερίδων στην Α΄ Αθήνας

Στα πλαίσια του προγράμματος «εισαγωγή του Ευρωπαϊκού portfolio Γλωσσών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», πραγματοποιήθηκαν τρία σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που ανήκουν στα παρακάτω Γραφεία: (1) Διεύθυνση και 1ο, 2ο και 3ο Γραφείο, την Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011 στο 42ο Δ. Σ. Αθηνών, (2) 6ο και 7ο Γραφείο, την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011 στο 9ο Δ. Σ. Βύρωνα και (3) 4ο και 5ο Γραφείο, την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011 στο 142ο Δ. Σ. Αθηνών .
Μετά την παρουσίαση με power point, οι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στο θέμα. Βλέπετε URL http://barbara-crespi-pe06.webnode.com/news/european-language-portfolio-for-primary-school-pupils/
Στους συμμετέχοντες δόθηκε ερωτηματολόγιο, για να εκφράσουν την αποδοχή του προγράμματος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται την θεωρία και ήδη εφαρμόζουν στην πράξη τις στρατηγικές της αυτοαξιολόγησης στα βιβλία των αγγλικών. Αλλά δεν πιστεύουν ότι είναι εφαρμόσιμο λόγω έλλειψης χρόνου και ειδικά εάν δεν έχουν τα αντίστοιχα βιβλία.. Επίσης απαιτούν:
1) Ειδική τάξη αγγλικών με νέες τεχνολογίες
2) Περισσότερες ώρες διδασκαλίας
3) ΚΠΓ εξέτασης Α1 και Α2 στην Στ’ Δημοτικού

Η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 06 Α΄Αθήνας
Μπάρμπαρα Κρέσπη

Έκθεση πεπραγμένων επιμορφωτικών ημερίδων στους Νομούς Αργολίδας και Κορινθίας

Κατά το σχ. έτος 2010-11 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις επιμορφωτικές ημερίδες με θέμα «Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στο Δημοτικό» στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ: (1) 16 Μαρτίου: 2ο Δημοτικό Σχολείο Άργους, Εκπ/κοί Δημοτικών Σχολείων περιοχής Άργους, (2) 7 Απριλίου: Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου, Εκπ/κοί Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Κορίνθου και 1ου Γραφείου, (3) 5 Μαΐου: 1ο Γυμν. Ναυπλίου, εκπ/κοί Δημοτικών Σχολείων Ναυπλίου, Ασκληπιείου, (4) 16 Ιουνίου: 3ο Γυμν. Τρίπολης, εκπ/κοί Δημοτικών Σχολείων Τρίπολης, Μεγαλόπολης.
Τις ημερίδες παρακολούθησαν 62 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τη φιλοσοφία, τη δομή και την παιδαγωγική αξία του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών για το Δημοτικό Σχολείο.  Τα συμπεράσματα ήταν τα εξής:
 •  Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους θεωρούν ότι το Portfolio γλωσσών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην ενίσχυση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών.
 • Συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης κλπ επιτρέποντας έτσι στους μαθητές/τριες να αντιληφθούν πως οι ίδιοι μαθαίνουν.
 •  Δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αντιληφθούν πτυχές του εαυτού τους (αυτογνωσία) καθώς και στους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τα ενδιαφέροντα, τον τρόπο μάθησης και τις ανάγκες των μαθητών τους.
Οι προβληματισμοί και οι ερωτήσεις των εκπαιδευτικών αφορούσαν:
 • Να ενημερωθεί όλη η σχολική κοινότητα έγκαιρα: εκπαιδευτικοί, γονείς, διευθυντές. 
 •  Τα πορτφόλια έπρεπε ήδη να είχαν δοθεί στους εκπαιδευτικούς για να τα μελετήσουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 
 •  Πρακτικά προβλήματα όπως: πού θα φυλάσσονται, εξεύρεση χρόνου, πόσο συχνά, υλικοτεχνική υποδομή σχολείων, συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς κλπ 
 • Προβληματισμός  για τους μαθητές με δυσλεξία ή αναπηρία. Έχει ληφθεί μέριμνα για αυτά τα παιδιά; 
 • Εκφράστηκε η αγωνία των εκπαιδευτικών για συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση, ώστε η χρήση του πορτφόλιο να αποβεί ουσιαστική και να εκπληρωθούν οι στόχοι του.

Η Σχολική Σύμβουλος
Ελένη Ζώη-Ρέππα

Έκθεση πεπραγμένων επιμορφωτικών ημερίδων στο Νομό Ιωαννίνων και στο Νομό Θεσπρωτίας

Τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2011, στην αίθουσα του Καμπέρειου Ιδρύματος Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στο Δημοτικό» στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ. Στην ημερίδα συμμετείχαν εξήντα τρεις (63) εκπαιδευτικοί Αγγλικής (ΠΕ06) γλώσσας που ανήκουν στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας Νομού Ιωαννίνων.Την Τρίτη 31 Μαΐου 2011, στην αίθουσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στο Δημοτικό» στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.Στην ημερίδα συμμετείχαν είκοσι ένα (21) εκπαιδευτικοί Αγγλικής (ΠΕ06) γλώσσας που ανήκουν στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας Νομού Θεσπρωτίας. 

Τα συμπεράσματα των επιμορφωτικών ημερίδων ήταν τα εξής:
 1. Το Portfolio είναι οργανικό στοιχείο της διδασκαλίας και εκμάθησης της ξένης γλώσσας.
 2. Καλλιεργεί την κριτική σκέψη των μαθητών και αναδεικνύει τις δημιουργικές τους ικανότητες.
 3. Ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης λειτουργεί ως ανατροφοδότηση της μαθησιακής διαδικασίας για το μαθητή και παρέχει την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να οργανώσει το μάθημα σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και να λειτουργήσει ως μέσο επικοινωνίας του εκπαιδευτικού και του γονέα, πιστοποιώντας την ατομική πρόοδο του μαθητή.
 4. Επίσης το νέο σχολείο με Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα καλλιεργεί τη δεξιότητα ″του μαθαίνω πώς να μαθαίνω″ και του ″μαθαίνω μέσα από την πράξη″
Ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 06
Αθανάσιος Γεωργίου

Έκθεση πεπραγμένων επιμορφωτικής συνάντησης στο Νομό Ηλείας


Την Τετάρτη, 18/05/2011 στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στο Δημοτικό» στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ. Στην ημερίδα συμμετείχαν 33 εκπαιδευτικοί Αγγλικής (ΠΕ06) γλώσσας που ανήκουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Νομού Ηλείας.
Τα συμπεράσματα της επιμορφωτικής Ημερίδας ήταν τα εξής:
Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους θεωρούν ότι το Portfolio γλωσσών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην ενίσχυση της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας και πιστεύουν ότι σε μεγάλο βαθμό υλοποιεί τις βασικές αρχές της ενεργητικής και αυτόνομης μάθησης και της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, καθιστώντας τον/την μαθητή/τρια υπεύθυνους για τη δική τους μάθηση, την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών μάθησης, επιτρέποντας την αξιολόγηση σε μια ετερογενή, πολυπολιτισμική τάξη και δίνοντας ταυτόχρονα ευκαιρίες προσωπικής έκφρασης. Επιπλέον, δημιουργεί κίνητρα για μάθηση και δημιουργεί ευκαιρίες για διάλογο του/της μαθητή/τριας με τον/την εκπαιδευτικό με αποτέλεσμα ο/η εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις δυνατότητες, αδυναμίες και ανάγκες για τον καθένα/καθεμιά ξεχωριστά.
Για την πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής γλώσσας πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις.
 1. Να δοθούν έγκαιρα τα Portfolios
 2. Να ενημερωθούν οι γονείς ώστε να μην υπάρξουν παρερμηνείες και παρεμβάσεις.
 3. Να ενημερωθούν ο Διευθυντής του σχολείου και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί.
 4. Να συνδεθεί με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
 5. Να δοθεί συνέχεια της πρακτικής αυτής και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

H Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας

Ελένη Μπιντάκα

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Έκθεση πεπραγμένων επιμορφωτικής ημερίδας στη Λάρισα


Την Τρίτη 17 – 05 - 2011 σε αίθουσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στο Δημοτικό» στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

Στην ημερίδα συμμετείχαν 56 εκπαιδευτικοί Αγγλικής (ΠΕ06) γλώσσας που ανήκουν στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας του Ν. Λάρισας.

Τα συμπεράσματα της επιμορφωτικής Ημερίδας ήταν τα εξής:

Οι εκπαιδευτικοί είναι γενικώς συγκρατημένοι και αρκετά επιφυλακτικοί στις καινοτομίες που η εφαρμογή τους γενικεύεται χωρίς να έχει προηγηθεί πειραματική περίοδος. Για το Portfolio Γλωσσών, ειδικότερα, διαπιστώθηκε θετική στάση και αρχική αισιοδοξία, μαζί με την ανησυχία για τα πιθανά προβλήματα που πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσουν αμέσως με την εφαρμογή του. Τα προβλήματα που τέθηκαν, συνοψίζονται κυρίως στα ακόλουθα:
► Θα πρέπει να γίνουν ενημερωτικές συναντήσεις και πλαίσιο συν-εργασίας όλων των εμπλεκόμενων ( Διευθυντών, δασκάλων, εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων ).
► Θα χρειαστούν και άλλες ημερίδες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα αναφύονται από την πράξη της εφαρμογής του Portfolio Γλωσσών.
► Γιατί να εφαρμοστεί από την Α΄ τάξη, που οι μικροί μαθητές δεν μπορούν ακόμη να γράψουν.
► Στις μικρές τάξεις η διαδικασία θα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Επίσης πρέπει να υπάρξει άμεση και σωστή ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, όχι μόνον από τον/την εκπαιδευτικό της Ξ. Γ. αλλά και από τα πιο πάνω διοικητικά κλιμάκια.
► Χρήσιμο θα ήταν να έχουν το Portfolio Γλωσσών οι εκπαιδευτικοί όσον το δυνατόν νωρίτερα.


Προσωπικά πιστεύω ότι οι προσπάθειές μας οφείλουν να εστιαστούνστην
δημιουργία ‘ ψυχολογίας Portfolio ’ ώστε να συνηθίσουν τόσο οι  εκπαιδευτικοί
όσο και οι μικροί μαθητές στην εκμάθηση και στην ευθύνη
γιατην συμπλήρωση και διατήρησή του
Ο Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας Αντώνιος Δ. Φραγκούλης


Έκθεση πεπραγμένων επιμορφωτικής ημερίδας στην Κοζάνη


Τη Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στο Δημοτικό» στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.
Στην ημερίδα συμμετείχαν 59 εκπαιδευτικοί Αγγλικής (ΠΕ06) γλώσσας που ανήκουν στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας Ν. Κοζάνης.
Στόχος της ημερίδας ήταν να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τη φιλοσοφία, τη δομή και τον παιδαγωγικό ρόλο του portfolio, να διατυπώσουν τα ερωτήματά τους και τις επιφυλάξεις τους για την εισαγωγή του στο δημοτικό και  να διαμορφώσουν μέσα από τη συζήτηση θετική στάση για να το αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Αρχικά η σχολική σύμβουλος, Βασιλική Τσιτούρα, ζήτησε από τους παρισταμένους να ανακαλέσουν στη μνήμη τους γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με το portfolio και στη συνέχεια με εισήγηση συνοδευόμενη με προβολή διαφανειών αναφέρθηκε στο ιστορικό του portfolio, στους φορείς που υλοποίησαν το έργο, στις παιδαγωγικές αρχές, στις οποίες βασίζεται, στη φιλοσοφία, τη δομή και τρόπους εφαρμογής του. Παράλληλα πρόβαλε σε ηλεκτρονική μορφή όλο το έργο κατά ενότητες και απαντούσε στα ερωτήματα που υπέβαλαν οι παρευρισκόμενοι.
Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ημερίδα και συμμετείχαν ενεργά είτε υποβάλλοντας ερωτήματα είτε καταθέτοντας με προθυμία τις γνώσεις και την εμπειρία τους από τη μέχρι τώρα χρήση του portfolio, όπως το γνώριζαν από προσωπική τους έρευνα και από παλαιότερες εισηγήσεις που έγιναν στα επιμορφωτικά σεμινάρια που παρακολούθησαν.
Από τα ερωτήματά τους φάνηκε ότι κατανόησαν τη φιλοσοφία, τη δομή και τον παιδαγωγικό ρόλο του Ευρωπαϊκού portfolio Γλωσσών, ωστόσο συμφώνησαν ότι χρειάζονται χρόνο για να το μελετήσουν συστηματικά πριν να το χρησιμοποιήσουν στην τάξη.
Τα ερωτήματά τους αφορούσαν  στον τρόπο εφαρμογής του portfolio και στο στάδιο προετοιμασίας. Οι επιφυλάξεις τους αφορούσαν κυρίως στον τρόπο διαχείρισης της  απροθυμίας ορισμένων μαθητών να συμμετέχουν  σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής τάξης.
Το τελικό συμπέρασμα από τη συζήτηση ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί που παρευρέθηκαν στην ημερίδα διάκεινται ευμενώς απέναντι σε αυτήν την καινοτομία και θα καταβάλουν προσπάθεια ώστε να την ενσωματώσουν στη διδασκαλία


Η Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας Βασιλική Τσιτούρα

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Έκθεση πεπραγμένων επιμορφωτικής ημερίδας στην Καβάλα

Την Πέμπτη 11-05-2011 στην αίθουσα του ΠΕΚ Καβάλας πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στο Δημοτικό» στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.
Στην ημερίδα συμμετείχαν 44 εκπαιδευτικοί Αγγλικής (ΠΕ06) γλώσσας που ανήκουν στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας
Σημειώνεται ότι ενδιαφέρον για τη χρήση του Portfolio έδειξε και ο Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΜΘ και τον παρέπεμψα για ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Portfolio.
Τα συμπεράσματα της επιμορφωτικής Ημερίδας ήταν τα εξής:
 • Οι συνάδελφοι ήταν αρκετά επιφυλακτικοί, τόσο για την χρησιμότητα όσο και για την εφαρμογή του Portfolio σε μαθητές Δημοτικού σχολείου, κυρίως γιατί έρχεται σε άμεση αντίθεση με το ισχύον εξεταστικό σύστημα..
 • Ως βασικό κώλυμα στην υλοποίηση του Portfolio εντοπίζουν το θέμα της χρονοβόρου διαδικασίας που θα «κλέψει» χρόνο από τις διδακτικές ώρες, μια που απαιτείται συνεχής και εξατομικευμένη καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό. Ως προσφορότερη ώρα προτείνουν την ευέλικτη ζώνη.
 • Αναρωτιούνται αν οι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώνουν ξεχωριστό Portfolio για κάθε ξένη γλώσσα
 • Επίσης, αν έτσι προωθείται η «μερική κατάκτηση πολλών γλωσσών»
 • Αν για τη συμπλήρωση του Portfolio  χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα ποια χρησιμότητα μπορεί να έχει στο εξωτερικό για παιδιά στρατιωτικών π,χ..
 • Χρήσιμο, επίσης, θα ήταν να ενημερωθούν για τα συμπεράσματα από την  αξιολόγηση του Portfolio στο εξωτερικό, καθώς και τί είδους ερωτήσεις περιελάμβανε.
         Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι  απαιτείται πολλή προσπάθεια για να αλλάξει, κυρίως, η νοοτροπία της δασκαλοκεντρικής διδακτικής προσέγγισης και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μαθητές να αναπτύξουν την ευθύνη και συνειδητότητα της ατομικής τους μαθησιακής διαδικασίας.
Η χρήση του Portfolio πιστεύω πως συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Καλλιόπη Κιοκπάσογλου,